os. Piastów

21 października 2022 / 9:36

Przy Szkole Podstawowej nr 89 na os. Piastów 34a powstanie nowy obiekt sportowy. Hala gimnastyczna będzie połączona z głównym budynkiem szkoły. Dziś wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. W wydarzeniu wziął udział zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

7 czerwca 2022 / 9:53

Miasto planuje zlecić uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej budowy układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów. Na poprzednią, wydaną w 2019 r. decyzję GDOŚ, została złożona skarga, która skutkowała kilkuletnim postępowaniem, opóźniającym przygotowanie inwestycji.