ul.Morcinka

22 listopada 2022 / 9:08

W związku z budową S52 POK we wtorek 22 listopada 2022 r., od godziny 09.00. zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Morcinka, w okolicy skrzyżowania z ul. Spacerową. Ruch poprowadzony zostanie drogą objazdową, po północnej stronie ul. Morcinka (od strony zalewów Zesławice) i odbywał się będzie w obie strony. Na tym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/godz.