Mieszkańcy dopięli swego. Nie będzie ogrzewalni dla bezdomnych przy ul. Fatimskiej

Na jednej z grup facebookowych mieszkańców Bieńczyc pojawiła się informacje, że MOPS wycofał się z pomysłu utworzenia ogrzewalni dla bezdomnych w byłej siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty.

„…po kilku spotkaniach i rozmowach zapadła decyzja o NIE LOKOWANIU na ul. Fatimskiej ogrzewalni dla bezdomnych informacja uzyskana od radnego Sławomir Pietrzyk” – czytamy na facebookowej grupie.

 

Informacja o planach utworzenia miejsca dla bezdomnych pojawiła się pod koniec lipca. Sprawa mocno zbulwersowała mieszkańców Bieńczyc, którzy, w większości, wyrazili swój sprzeciw wobec planów MOPSu. Przy ul. Fatimskiej znajdują się boki mieszkalne przedszkola i szkoła. Lokalna społeczność obawia się, że powstanie ogrzewalni zwiększy liczbę problemów z osobami bezdomnymi i nadużywającymi alkoholu. Dyrekcja Ośrodka miała się ustosunkować do głosu mieszkańców. Oficjalnie dowiedzieliśmy się, że decyzja wstrzymująca utworzenie ogrzewalni już zapadła.Podczas burzliwego spotkania mieszkańców Bieńczyc z dyrekcją MOPSu 1 sierpnia ludzie opowiadali o tym jakie mają na co dzień problemy z osobami bezdomnymi i nadużywającymi alkoholu. Lokalna społeczność dobitnie pokazała dyrektorowi MOPSu, ze nie wyraża zgody na ogrzewalnie na ul. Fatimskiej.

 

Witold Kramarz, dyrektor MOPSu przekonywał mieszkańców, że w budynku oprócz ogrzewalni będzie też miejsce dla seniorów i lokalnej społeczności. Mówił również, że w miejscach takich jak ogrzewalnie i noclegownie nie ma problemów z lokatorami.

 

Z tymi argumentami nie zgadzali się mieszkańcy m.in. ul. Fatimskiej. – Na pobliskiej ulicy Makuszyńskiego ciągle są problemy z pijanymi bezdomnymi, a Plac Bieńczycki to wylęgarnia meneli. Dołożenie nam ogrzewalni dla bezdomnych sprawi, że nie będziemy mogli opędzić się od problemów z nadużywającymi alkohol bezdomnymi – mówił, nie ukrywając emocji jeden z mieszkańców Bieńczyc.
Polecane Video

Komentarze

Andrzej Jania 23.08.19, 17:38:36

Ireneusz Raś
37 min ·
Jest sprawa! Jest decyzja!
Kolejny etap mediacji w sprawie noclegowni przy ul. Fatimskiej za nami! 👍
Spotkałem się z Prezydentem Krakowa, Panem Jackiem Majchrowskim i po rozmowach z Nim mogę obiecać, że już wkrótce kontrowersje wokół nowej noclegowni zostaną definitywnie zakończone!
Ogromnie się cieszę, że nasze postulaty znalazły zrozumienie i jak obiecał mi Pan Prezydent – miasto wycofa się z lokalizacji noclegowni przy Fatimskiej. W tym miejscu zorganizowany zostanie nowy oddział Straży Miejskiej, który (taką mam nadzieję) skutecznie wpłynie na większy poziom bezpieczeństwa mieszkańców tej części Nowej Huty.
Cieszę się także, że Pan Prezydent wziął pod uwagę nasz pomysł, który ma służyć skutecznej pomocy bezdomnym. Zaproponowaliśmy zwiększenie udziału miasta w finansowaniu tych instytucji, które świetnie radzą sobie z prowadzonymi od lat formami pomocy bezdomnym ( instytucje miejskie kościelne, NGO). Kierowanie bezdomnych do tych właśnie placówek będzie również istotne z innego powodu; unikniemy w Nowej Hucie izolowania bezdomnych i tworzenia „wydzielonego obszaru”, czegoś, co mogłoby kojarzyć się z celowo tworzoną dzielnicą biedy i wykluczenia. Na tym terenie funkcjonują już podobne placówki i noclegownie, a zatem ich kumulacja i tworzenie nowych utrwaliły jedynie mechanizmy dalszych wykluczeń.
Jak pamiętacie, rozumiejąc obawy tych wszystkich, którzy na co dzień odczuwają natarczywość i agresję pijanych bezdomnych, a nawet zagrożenie bezpieczeństwa w tym rejonie;
jednocześnie - nie chcąc pozostawiać bezdomnych bez pomocy i opieki, zdecydowałem się podjąć mediacje z zainteresowanymi stronami. Pierwsze efekty już są.
Przyznacie, to bardzo dobre wieści; po raz kolejny przekonujemy się, że razem możemy dużo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *