Huta wysyła pracowników administracji na piątkowe urlopy

Arcelor Mittal zakłada, że pracownicy umysłowi będą przebywali na urlopie w czasie przerwy świąteczno-noworocznej oraz w każdy piątek, począwszy od 6 września do końca roku.

Poniżej publikujemy oświadczenie Arcelor Mittal w sprawie urlopów pracowników umysłowych:

 

Europejskie hutnictwo boryka się z szeregiem problemów, które dotykają także oddziały ArcelorMittal Poland. Europejska i polska stal, w tym wyroby produkowane przez huty ArcelorMittal Poland, są wypierane z rodzimego rynku przez masowy import spoza Unii Europejskiej, gdzie producenci stali nie podlegają takim rygorom jak producenci europejscy – zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska, a koszty ich produkcji są niższe.

 

Z danych Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej wynika, że po sześciu miesiącach 2019 r. polskie hutnictwo odnotowało spadek produkcji o 8 proc. w ujęciu rocznym.Z kolei wg obliczeń Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali EUROFER w pierwszym kwartale br. dostawy z hut europejskich na rynek Unii spadły o 4 proc. rok do roku, a import z krajów trzecich spadł jedynie o 1 proc. i zaspokoił zapotrzebowanie na stal w UE aż w 24 proc.

 

Przekłada się to na znaczne zmniejszenie wolumenów produkcji w Europie i w Polsce. W ArcelorMittal Poland odnotowaliśmy spadki produkcji prawie we wszystkich oddziałach produktowych.

 

W naturalny sposób przekłada się to na niższy poziom aktywności w działalności całej firmy i sprawia, że nie mamy możliwości zapewnienia pracy wszystkim pracownikom. W związku z tym, aby uniknąć konieczności podjęcia drastycznych kroków, zwłaszcza zwalniania pracowników, ArcelorMittal Poland chciałby, by wszyscy pracownicy wykazali się solidarnością i wspólnie podjęli wszelkie możliwe działania zmierzające do ograniczenia kosztów i utrzymania miejsc pracy. Zależy nam, aby pracownicy umysłowi wykorzystali cały dostępny urlop (bieżący i zaległy) do końca 2019 roku.

 

Zakładamy, że pracownicy umysłowi będą przebywali na urlopie w czasie przerwy świąteczno-noworocznej oraz w każdy piątek, począwszy od 6 września do końca roku. W przypadku niewystarczającej liczby dni urlopu na pozostałe ww. dni pracodawca udzieli pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku umysłowym tzw. urlopu postojowego, którego zasady określa „Porozumienie w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej” podpisane pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Zapisy tego dokumentu są dla pracowników korzystniejsze niż warunki określone w Kodeksie pracy.

 

Liczymy, że nasi pracownicy wykażą się zrozumieniem i podejmą ten wysiłek, bo to pozwoli nam ochronić ich miejsca pracy.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane