17 stycznia poznamy plan miejscowy dla Kombinatu. Jaka przyszłość czeka ten teren?

Do przekształcenia jest ogromny teren - ponad 900ha w północno - wschodniej części miasta. Obszar objęty nowym planem wyznaczają ulice Ujastek Mogilski, część ulicy Igołomskiej, Wielkich Pieców i Karola Łowińskiego.

Zdj. Projekt planu przekazanego do opiniowania z 15 listopada 2021 r.

1 września miasto opublikowało pierwszy plan zagospodarowania tego terenu, jednak radni zwrócili uwagę że  planuje się zbyt dużo usług a za mało obszarów przemysłowych i potrzeba rozpatrzyć go na nowo.

 

Radny Marek Sobieraj z PiS składał interpelacje do prezydenta aby urzędnicy uwzględnili w planie teren pod farmę fotowoltaiczną na terenie po składowisku Huty.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 17 stycznia do 14 lutego 2022 r. O tym w jakim kierunku będzie zmierzać ten obszar zdecydują także mieszkańcy podczas dyskusji w urzędzie miasta 18 stycznia 2022 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, o godz. 15:30. Będzie możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej także online.

 
 

Co przyniesie nowy plan?Najważniejszym celem planu jest ożywienie wschodniej części miasta, uporządkowanie i aktywizacja obszaru, umożliwiając przekształcenia oraz realizacja nowych inwestycji.  Ważne też jest stworzenie możliwości rozwoju założeń związanych z projektem strategicznym „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Wszystkie zmiany mają być impulsem dla rozwoju tej części Nowej Huty.

 

Przypomnijmy, że prace nad planem rozpoczęły się w 2019 roku.

 
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *