Ekospalarnia pozyska więcej energii z instalacji

Krakowska Ekospalarnia będzie produkować więcej energii cieplnej i elektrycznej, nie zwiększając ilości spalanych odpadów. Podpisana dzisiaj umowa na budowę instalacji odzysku ciepła ze spalin w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, to mniej emisji CO2 do środowiska, obniżenie temperatury spalin i duża oszczędność wody. Koszt inwestycji to ok. 33 mln złotych.

– Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku ekospalarni – odpadów. W Polsce takich instalacji działa kilka, natomiast jest to rozwiązanie dobrze znane w Europie, przede wszystkim w Skandynawii – mówi Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA, spółki odpowiedzialnej za eksploatację ekospalarni.

 

Odpady komunalne utylizowane w ekospalarni zawierają ok. 30-50 proc. wilgoci. Obróbka termiczna w kotłach tak wilgotnego „paliwa” powoduje, że część ciepła powstającego w czasie spalania zużywana jest do odparowania wilgoci zawartej w tym paliwie. Obecnie ciepło to wraz ze spalinami zostaje bezpowrotnie utracone. Przygotowywana instalacja pozwoli schłodzić spaliny i odebrać ciepło w procesie kondensacji pary wodnej w nich zawartej.
Wykonawcą inwestycji realizowanej w formie „zaprojektuj i wybuduj” jest spółka SEEN Technologie, wyłoniona w drodze przetargu ograniczonego. Wykonawca ma 596 dni od podpisania umowy na zaprojektowanie uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych, dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji. Projekt zostanie sfinansowany w formie pożyczki zaciągniętej przez KHK SA z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Energia Plus”.

 

– Instalacja odzysku ciepła ze spalin pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści zarówno środowiskowych, jak i ekonomicznych. W Ekospalarni zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska – zakład jest bezpieczny dla ludzi i otoczenia. Stale podnosimy też efektywność energetyczną, chociażby poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Staramy się podążać za światowymi trendami i stale się unowocześniać, stąd decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycji – zaznacza Jakub Bator, członek Zarządu KHK SA i dyrektor ekospalarni.

 

W 2021 roku mija 25 lat od powstania Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA – grupy podatkowo-kapitałowej, dzięki działalności której, na rozliczeniu podatków zaoszczędzono ok. 112 mln zł. W jej skład weszły: MPEC SA, MPWiK SA (aktualnie Wodociągi Miasta Krakowa SA) oraz MPK Sp. z o.o. (aktualnie MPK SA). Później do grupy dołączyła Agencja Rozwoju Miasta SA (obecnie Arena Kraków SA).

 

KHK SA podejmuje również wyzwania związane z dbałością o otaczające nas środowisko, zapobieganiem skutkom zmian klimatycznych, prowadzi szeroko zakrojone działania edukacyjne oraz angażuje się w kwestie związane z dalszym rozwojem alternatywnych źródeł energii w Krakowie. W pierwszej dekadzie XXI wieku KHK SA otrzymał od władz miasta ambitne zadanie – wybudowanie ekospalarni. Zakład oddano do eksploatacji w 2015 roku, mija więc już 5 lat jego bezproblemowej pracy.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *