Zbiornik retencyjny i nowa infrastruktura odwadniająca powstanie na ul. Łuczanowickiej

Powstanie nowy zbiornik retencyjny oraz rowy i kanalizacja wzdłuż ul. Łuczanowickiej, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców os. Lubocza podczas powodzi i ułatwią odwodnienie podczas opadów. Jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna szuka wykonawcy pierwszego etapu prac, który obejmuje stworzenie dokumentacji projektowej dla inwestycji. Termin składania ofert mija 24 kwietnia, a wykonawca ma 12 miesięcy na realizację zadania od zawarcia umowy. Projektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę przewidziane są na 2024 rok.

W ramach działań przewidziano budowę rowu przydrożnego wzdłuż ul. Łuczanowickiej po jej północnej stronie na długości ok. 600 m, przebudowę istniejącego rowu wzdłuż ul. Łuczanowickiej jako przedłużenia nowego na długości ok. 120 m, budowę zbiornika retencyjnego na działkach nr 257/1 i 257/2 obr. NH-12, budowę doprowadzenia wód do zbiornika z projektowanego rowu przydrożnego poprzez studnie osadnikowe i przepusty pod ul. Łuczanowicką, budowę odprowadzenia wód ze zbiornika kanalizacją podziemną do istniejącego rowu, zapewnienie dojazdu dla potrzeb budowy, utrzymania i konserwacji zbiornika.
 

W rejonie ul. Łuczanowickiej w Nowej Hucie powstanie nowy zbiornik retencyjny. O takich obiektach, służących małej retencji wody, często się przypomina dopiero w latach, kiedy są susze albo powodzie. Tymczasem nowa infrastruktura, w skład której będzie wchodził zbiornik oraz rowy i kanalizacja pozwolą na uporządkowanie odwodnienia ul. Łuczanowickiej i terenów sąsiednich, jak również poprawią bezpieczeństwo powodziowe i sytuację mieszkańców os. Lubocza, położonego w zlewni Burzowca.

 

Obecnie jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna szuka wykonawcy I etapu prac, czyli stworzenia dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji, w skład której wchodzi budowa nowego zbiornika retencyjnego, który będzie gromadził nadmiar wód w okresie nasilonych opadów i będzie stanowił rezerwuar wody na czas suszy. Pamiętajmy, że takie inżynierskie zatrzymywanie wody jest jednym z kluczowych rozwiązań, pomagających niwelować zarówno deficyt wody, jak i wezbrania podczas gwałtownych opadów.

 

Termin składania ofert upłynie 24 kwietnia o godzinie 10.00. Wykonawca na realizacje zadania ma 12 miesięcy od zawarcia umowy

.

Przypomnijmy, że Łuczanowice to jeden z obszarów, dla których w 2018 r. opracowana została wariantowa koncepcja odwodnienia osiedli Grębałów, Lubocza, Kantorowice i Łuczanowice, zaktualizowanaprzez KEGW w 2022 r.

 

Kolejny etap prac będzie możliwy po zakończeniu projektowania i uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2024 r.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *