Od maja 2020 podwyżki czynszów w mieszkaniach gminy i Skarbu Państwa

Najwyższa stawka w lokalach komunalnych wyniesie 12,52 zł za mkw., najniższa – 4,9 zł, a w socjalnych opłaty wzrosną z 1,54 zł do 2,45 zł. Czynsze poszły w górę niemal o 60 proc. To pierwsze podwyżki od 12 lat.

W zasobie mieszkaniowym gminy znajduje się łącznie około 15 000 mieszkań, w tym ponad 11 100 mieszkań komunalnych i 3 882 mieszkania socjalne. Ich najemcy będą zawiadamiani przez Zarząd Budynków Komunalnych o wypowiedzeniu dotychczasowych stawek czynszu i wprowadzeniu nowych.

 

Ze względu na skalę przedsięwzięcia, będzie to trwało do trzech miesięcy, czyli do końca stycznia 2020 r. Po tym terminie będzie obowiązywał 3-miesieczny okres przerwy, a z dniem 1 maja 2020 r. zaczną obowiązywać nowe stawki.Ostatnia podwyżka stawki czynszowej miała miejsce w 2008 r. Po wprowadzeniu zmian, czyli od maja 2020 r. najniższa stawka czynszu w Krakowie będzie wynosić 4,90 zł za 1 m2, a najwyższa – 12,52 zł za 1 m2 (obecnie to 7,87 zł za 1 m2).  Stawka czynszu za najem socjalny lokalu wyniesie z kolei 2,45 zł za 1 m2.

 

– Ostatnia podwyżka czynszów odbyła się 12 lat temu. Ponieważ idą dość trudne czasy dla budżetu samorządu, miasto nie może już dłużej pokrywać deficytu w zakresie mieszkalnictwa. Potrzebujemy też pieniędzy, aby przyspieszyć remonty pustostanów. Co więcej, o zmianę czynszów w lokalach Skarbu Państwa prosi nas wojewoda i nie jesteśmy w stanie ich wprowadzić inaczej niż równolegle ze zmianami czynszów w lokalach komunalnych i socjalnych – mówił podczas konferencji prasowej Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców i dodał, że dzięki zmienionym stawkom tylko w przyszłym roku dochody w mieszkalnictwie wzrosną nawet o 15 mln zł.

 

Nowe stawki wynikają wprost z przyjętego uchwałą Rady Miasta Krakowa Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023. Zgodnie z nim, należy dążyć do tego, aby najwyższa stawka czynszu z tytułu najmu 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków nie była niższa niż 3% wartości odtworzeniowej 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

 

Wysokość stawki czynszu najmu ma być obliczona w oparciu o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w półroczu poprzedzającym wydanie zarządzenia Prezydenta dotyczącego aktualizacji stawek czynszu najmu.Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z 26 marca 2019 r. od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 roku, wysokość tego wskaźnika dla miasta Krakowa wynosiła 5008 zł. Zatem 3% wartości odtworzeniowej lokalu to 12,52 zł za 1 m2. 27 września ukazało się nowe Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego, w którym wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Krakowa wynosi 5610 zł. Zatem 3% wartości odtworzeniowej lokalu to 14,03 zł za 1 m2. Znaczny wzrost wskaźnika (z 12,52 zł za 1 m2 na 14,03 zł za 1 m2) sprawi, że podwyżka stawek czynszów byłaby znacznie większa gdyby wprowadzić ją później, czyli po ogłoszeniu kolejnego obwieszczenia Wojewody Małopolskiego za pół roku.

 

Potrzebę podniesienia stawek w lokalach stanowiących własność Skarbu Państwa postulował Wojewoda Małopolski w piśmie z 3 grudnia 2018 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

– W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przy zastosowanych przez rząd programach pomocowych, dochody wielu gospodarstw domowych uległy poprawie, a rosnące koszty utrzymania lokali (w tym podatek od nieruchomości, koszty energii, koszty centralnego ogrzewania pomieszczeń wspólnych, koszty utrzymania zieleni, obowiązkowe przeglądy itp.) powinny uwzględniać podwyżki czynszów. Natomiast gospodarstwa domowe o niskich dochodach mają szeroki wachlarz pomocy wielu oferowanych i finansowanych przez budżet państwa form pomocy społecznej – argumentuje wojewoda.

 

Od ostatniej podwyżki czynszów komunalnych wzrosło przeciętne wynagrodzenie (z 2 691,03 zł w 2007 r. do 4 585,03 zł w ubiegłym roku), co roku rośnie też płaca minimalna, dlatego proponowany wzrost stawek może być łagodzony przez ogólny wzrost dochodów mieszkańców.

 

Większe środki na remonty

 

– Mamy 1402 osoby oczekujące na mieszkanie z gminnego zasobu, a czas oczekiwania to czasem 4 lata. Zmieni się to niebawem m.in. właśnie dzięki zwiększeniu nakładów na remonty, a także oddaniu już w przeciągu dwóch najbliższych lat 568 lokali, które budujemy – mówił Andrzej Poznański, dyrektor wydziału mieszkalnictwa UMK.

 

Podwyżki są niezbędne, by miasto mogło inwestować w remonty lokali, a także przystosować do zamieszkania nowo pozyskane lokale. W 2018 r. wpływy z opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków wynosiły 39 152 341 zł, a koszty utrzymania – 64 540 065 zł. Oznacza to, że miasto w znacznym stopniu pokrywa koszty eksploatacji zasobu mieszkaniowego (w ubiegłym roku była to kwota ok. 25,4 mln zł), albo rezygnuje z robót remontowych, których wykonanie jest zasadne. Aktualnie 17% budynków, w których położone są gminne lokale mieszkalne, jest w złym stanie technicznym, a 52% w średnim stanie technicznym. Obiekty wymagają termomodernizacji, wymiany okien, nowych elewacji, remontów dachów, klatek schodowych, zmiany instalacji centralnego ogrzewania czy ich regulacji. Zwiększone dochody z tytułu podwyżek stawek czynszowych pozwolą zatem na przeznaczenie większej puli środków finansowych na remonty pustostanów, remonty budynków i remonty lokatorskie.

 

Pomoc dla mieszkańców o niskich dochodach

 

O różnych formach pomocy dla mieszkańców w obliczu rosnących stawek czynszowych mówiła z kolei Katarzyna Zapał, dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. W powiadomieniach o zmianach, które będziemy dostarczać mieszkańcom w grudniu i styczniu przyszłego roku, znajdą się informacje o wszystkich oferowanych przez Gminę Miejską Kraków formach pomocy mieszkaniowej dla lokatorów, a także wszystkich jednostkach, które zajmują się rozpatrywaniem wniosków. Najważniejszą formą jest obniżka czynszu na wniosek mieszkańca udzielana na 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia. Do tego dochodzą dodatki mieszkaniowe, zryczałtowane dodatki energetyczne, świadczenia socjalne, rzeczowe i pieniężne, oraz cała gama form pomocy dla tych mieszkańców, którzy są zadłużeni – wylicza dyrektor Katarzyna Zapał.

 

Stosowany przez Gminę Miejską Kraków system obniżek czynszu waha się od 20 do nawet do 70% jego wartości. Głównym kryterium przyznania obniżki jest wysokość dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Progi dochodowe uprawniające do obniżki czynszu zostały określone w uchwale Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń. W projekcie nowelizacji ww. uchwały przewiduje się utrzymanie dotychczasowych progów dochodowych uprawniających do obniżek czynszów.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane