Miasto przygotowuje się na drugą falę koronawirusa

W szpitalu Żeromskiego wykonano w ostatnich miesiącach podjazd dla transportu sanitarnego do izolatek (w kwocie 300 tys. zł). Dodatkowo, do końca sierpnia, w celu zapewnienia maksymalnej izolacji pacjentów zakażonych wirusem od pozostałych zainstalowane zostaną specjalne śluzy oddzielające tzw. strefę „brudną” od „czystej”.

Druga fala koronawirusa SARS-Cov-2 jest nieunikniona. Dlatego niezwykle ważne jest, by mieszkańcy jak i turyści stosowali się do obostrzeń, które nadal obowiązują. Niezależnie od tego Miasto podejmuje szereg działań, które zarówno w aspekcie organizacyjnym jak i finansowym pozwolą właściwie przygotować się do jesiennej fali zachorowań.

 

Miasto dysponuje środkami w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe, jak i rezerwy ogólnej, które pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie mieszkańców Krakowa przed skutkami pandemii. W sytuacji tego wymagającej odpowiednie zwiększenie środków w tym obszarze jest możliwe we współpracy z Radą Miasta Krakowa.

 Kraków współpracuje i zamierza, tak, jak dotychczas, wspierać finansowo i rzeczowo miejskie podmioty lecznicze (szpitale Żeromskiego i Narutowicza oraz Miejskie Centrum Opieki przy ul. Wielickiej). Obecnie urząd weryfikuje zgłoszenia placówek leczniczych, na środki finansowe z przeznaczeniem na zakup dodatkowych środków ochrony osobistej. Pod koniec sierpnia w tej sprawie zostaną zawarte stosowne umowy dotacyjne.

 

W ramach działań inwestycyjnych w szpitalu Żeromskiego wykonano w ostatnich miesiącach podjazd dla transportu sanitarnego do izolatek (w kwocie 300 tys. zł). Dodatkowo, do końca sierpnia, w celu zapewnienia maksymalnej izolacji pacjentów zakażonych wirusem SARS-Cov-2 od pozostałych zainstalowane zostaną specjalne śluzy oddzielające tzw. strefę „brudną” od „czystej” (koszt tego zadania to 30 tys. zł).

 

W żłobkach, przedszkolach i szkołach zostały wypracowane specjalne procedury sanitarne na wypadek wystąpienia podejrzenia albo zakażenia koronawirusem. Obowiązują tzw. „szybkie ścieżki kontaktu” pomiędzy rodzicami dzieci, dyrektorami placówek, urzędem i krakowskim sanepidem, co pozwala na podjęcie skoordynowanych i szybkich decyzji. Placówki mają także zabezpieczone środki ochrony osobistej i czystości.

 

Od drugiej połowy czerwca funkcjonują Kluby Rodzica czy Centra Aktywności Seniora. Także te placówki szybko dostosowały się do panującej sytuacji i prowadzą swoją działalność, również online. Z kolei stacjonarne zajęcia odbywają się przy zachowaniu obowiązujących reżimów sanitarnych. Wszystkie działania kierowane do osób starszych są obecnie prowadzone tak, aby w przypadku ponownego wprowadzenia obostrzeń, np. ponownego zawieszenia działalności, nie pozostawić osób starszych bez wsparcia, czy to przy codziennych zakupach, czy też po prostu codziennego kontaktu.

 

W czasie wiosennej fali zachorowań Miasto jako jedno z nielicznych zdecydowało się na dezynfekcję miejsc publicznych. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania realizowało dezynfekcję: przystanków i wiat przystankowych komunikacji publicznej, powierzchni peronów, ławek, chodników, powierzchni większych punktów przesiadkowych, placów, przejść podziemnych, kładek, schodów na terenach pętli autobusowych, przed aptekami czy ulicznych koszy na odpady. W razie nagłego wzrostu zarażeń wirusem SARS-Cov-2, zostanie rozważona zasadność powtórzenia takiego rozwiązania.

 

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów komunikacji miejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dezynfekuje pojazdy wchodzące w skład transportu publicznego. Tramwaje i autobusy, tak jak dotychczas, są systematycznie myte, czyszczone, a dodatkowo elementy pojazdu (poręcze, uchwyty, przyciski, kasowniki, automaty biletowe) dezynfekowane specjalistycznymi środkami. Pracownicy MPK wspólnie z funkcjonariuszami policji prowadzą akcję informacyjną o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej.

 

Z kolei na targowiskach miejskich dzierżawcy zostali zobowiązani przez urząd do zapewnienia wszystkim klientom jednorazowych rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk.

 

Także Urząd Miasta Krakowa – poprzez doświadczenia już zdobyte w początkowej fazie pandemii – ma wypracowane standardy w zakresie organizacji pracy, również w zakresie obsługi klienta. Stanowiska zostały wyposażone w pleksę oddzielającą mieszkańca od urzędnika, w każdej lokalizacji urzędu jest zabezpieczony płyn do dezynfekcji, istnieje możliwość umawiania się na wizyty w urzędzie. Wraz ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną będzie można płynnie i adekwatnie do zagrożeń z tych rozwiązań korzystać.

 

Miasto planuje akcję szczepień przeciwko grypie w Domach Pomocy Społecznej, gdzie skutki koronawirusa mogłyby okazać się najtragiczniejsze. Urząd Miasta Krakowa czyni również przygotowania do przeprowadzenia takich szczepień wśród pracowników gminy, co pozwoli uniknąć kumulacji infekcji wirusowych w tym samym czasie.

 

Miasto poprzez dostępne kanały medialne, w  tym media społecznościowe, będzie zachęcało wszystkich krakowian  do zaszczepienia się przeciw grypie w zbliżającym się sezonie, co w dobie pandemii będzie miało duże znaczenie i może się przyczynić do odciążenia służby zdrowia w okresie jesienno-zimowym. Szczepienia przeciwko grypie powinny stać się priorytetem każdego mieszkańca, w szczególności osób powyżej 65. roku życia. Gmina zwiększyła pięciokrotnie budżet na szczepienia seniorów w ramach Programu Polityki Zdrowotnej (z ponad 200 tys. zł do 1 mln zł).

 

Niezależnie od przygotowań realizowanych przez gminę, to samodyscyplina mieszkańców Krakowa, jak i przyjezdnych gości w największym stopniu może przyczynić się do minimalizowania i ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, dlatego apelujemy o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *