Ruszył konkurs ofert na organizację, która poprowadzi „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”.

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz nabór na kandydatów do komisji konkursowej na realizację zadania publicznego „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 31 sierpnia, o godz. 15.00.

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wyniesie 500 000,00 zł (100 000,00 zł na rok 2019 i 400 000,00 zł na rok 2020).

 

Organizacja wyłoniona w konkursie poprowadzi centrum od 15 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, co najmniej pięć dni w tygodniu i przynajmniej sześć godzin dziennie. Zadanie będzie realizowane w budynku na os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni) o łącznej powierzchni 125,24 m².Zainteresowani mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 12 616 78 11.

 

Głównym celem działalności „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” ma być wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz zwiększanie skuteczności grup nieformalnych i NGO w realizacji ich misji.

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 września o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *