Miasto zaprasza do rozmów o zagospodarowaniu Łuczanowic

W czwartek 7 lutego w krakowskim magistracie odbędzie się dyskusja publiczna, której tematem będzie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łuczanowice II - części A, B, C”.

Początek spotkania przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w sali portretowej o godz. 16.00.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Łuczanowice II – części A, B, C” pozwoli kompleksowo uregulować procesy inwestycyjne na obszarze wskazanym w dokumencie studium do utrzymania i rozwoju funkcji mieszkaniowej wraz z funkcjami towarzyszącymi, a w części zachodniej również terenów dla przemysłu i usług.

Zaproponowane rozwiązania uwzględniają konieczność ochrony zachowanego układu urbanistycznego, zasobów kulturowych z uwzględnieniem wytycznych konserwatorskich, walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zapewniają także obsługę komunikacyjną obszaru oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i komunalnej. 

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Uwagi można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z projektem planu można zapoznać się tutaj.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *