Małe elektrownie słoneczne na dachach budynków pomocy społecznej

Termomodernizacja trzech nowohuckich domów pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej – to zakres zakończonego właśnie projektu prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Celem projektu „Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej” była poprawa efektywności energetycznej.

 

Prace termomodernizacyjne realizowane w latach 2016-2019 objęły ocieplenie elewacji budynków, ich fundamentów oraz dachów, wymianę okien i stolarki drzwiowej.

 

W zakres prac wchodziła także modernizacja oświetlenia, wymiana nieefektywnych pieców grzewczych lub podłączenie budynku do sieci miejskiej MPEC, a także zmodernizowanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. W 10 budynkach wykonano także instalacje fotowoltaiczne. Dzięki projektowi termomodernizacji budynki stały się bardziej ekologiczne, a wykonany zakres prac wpłynie na zmniejszenie rachunków za energię elektryczną.Termomodernizacja została zrealizowana w budynkach:

 

  • domach pomocy społecznej:
    • na os. Hutniczym 5
    • na os. Sportowym 9
    • na os. Szkolnym 28
  • placówce opiekuńczo-wychowawczych:
    • na os. Willowym 19

Spodziewane efekty:

Termomodernizacja zakłada osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach na poziomie 5 622 MWh, oszczędności energii elektrycznej na poziomie 354 MWh rocznie, oszczędności energii cieplnej na poziomie 13 139 GJ rocznie, a także zmniejszenia rocznego zużycia energii końcowej na poziomie 14 683 GJ. W wyniku przeprowadzonych prac prognozowany jest roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 1 275 ton równoważnika CO2 oraz redukcja emisji pyłu PM 2,5 i PM 10 o 54 proc. w stosunku do stanu sprzed realizacji projektu. Zakładana w projekcie roczna produkcja energii elektrycznej w nowo wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych wyniesie 100 MWhe.

 

Projekt prowadzony jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Gminy Miejskiej Kraków; uzyskał ponad 12 milionów złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z obowiązującą umową wartość projektu wynosi blisko 25 milionów złotych.

 

Zdj. www.dps.krakow.pl
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *