„Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe” – zmiana planu zagospodarowania

Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”. Zgodnie z przepisami prawa każdy może złożyć wniosek do projektu planu miejscowego.

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2021 r. Należy podać oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

 

Wnioski można w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl/planowanieprzestrzenne oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

 W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: wnioski-bp@um.krakow.pl.

 

Forma papierowa obejmuje:
– złożenie pisma z wnioskiem w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,
– wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

 

inf. krakow.pl

 
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *