Grębałowianka

3 stycznia 2022 / 21:07

Tradycja noworocznych treningów Grębałowianki na już 20 lat. Pierwszy Trening Noworoczny Rodziny K. S. Grębałowianka odbył się 1 stycznia 2003 roku.