Policjanci z komisariatu na os. Złotej Jesieni wlepiają mandaty za brak maseczek

Podczas pierwszego dnia obowiązkowego noszenia maseczek w całym Krakowie policjanci wystawili tylko 5 mandatów za niedostosowanie się do przepisów. Aż 4 z nich wystawili funkcjonariusze w komisariatu VII.

Od 16 kwietnia w całej Polsce, w związku ze stanem epidemii, obowiązkowe będzie zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej. Oznacza to, że m.in. na ulicach, w sklepach, komunikacji miejskiej mamy obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Na terenie Krakowa większość mieszkańców dostosowała się do nowej sytuacji. Na ulicach niemal każdy chodzi w maseczce.Ci, którzy nie dostosowali się do nowych warunków są upominani przez policję. Okazuje się jednak, że niektórzy, mimo, że posiadają maseczkę np. ukrytą w kieszeni, nie noszą jej na twarzy.Policjanci z komisariatu w Bieńczycach mieli w czwartek cztery przypadki osób, które nie chciały zasłonić ust i nosa. Dostali oni mandaty od 50 zł do 200zł. Przypominamy, noszenie maseczek w miejscach publicznych jest obowiązkowe.

 

Aż do odwołania należy zakrywać usta i nos:

 

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
    • na drogach i placach
    • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny)
    • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)
    • na terenie nieruchomości wspólnych

 
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane