Nowohuckie Centrum Kultury zmieni się nie do poznania

Budowa plenerowego kina letniego, wymiana chodników i nawierzchni dróg dojazdowych, ustawienie obiektów małej architektury - m.in. takie zmiany czekają teren przy Nowohuckim Centrum Kultury.

 

Od kilku lat Nowohuckie Centrum Kultury przechodzi gruntowną modernizację. Budynek stał się przez to bardziej funkcjonalny, przyjazny, bezpieczny, a dodatkowo znacznie zyskał na urodzie. Teraz przyszła kolej na tereny otaczające Centrum. Rewitalizacja trzech hektarów powierzchni ma sprawić, że przestrzeń ta stanie się dużo bardziej wielofunkcyjna – ma służyć działaniom kulturalnym, rekreacji i wypoczynkowi – przyciągać dużych i małych mieszkańców dzielnicy, dając im możliwość atrakcyjnego spędzania czasu.

 

„ENCEK” wzbogaci się także o strefę imprez masowych, strefę kina letniego z widownią wykształconą na naturalnym stoku skarpy, z możliwością wyświetlania filmów na wschodniej ścianie. W planach są także wystawy plenerowe, które realizowane będą między innymi przy pomocy mobilnych, podświetlonych ekspozytorów odpornych na warunki atmosferyczne.

 

Zamontowane zostaną nowe stojaki rowerowe, świecące ławki. Powstaną balustrady, wiaty i pergole. Nie zabraknie zieleni. Ilość miejsc postojowych samochodów osobowych ma wynieść 228, będzie też 1 stanowisko „kiss and ride”.Zakres planowanej inwestycji obejmie:

 

 1.  przebudowę dojść i układu komunikacji pieszej z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z wykonaniem nowych nawierzchni i elementów zagospodarowania,
 2.  przebudowę układu dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz ciągów pieszo jezdnych a także dróg pożarowych wraz z wykonaniem nowych nawierzchni,
 3. przebudowę układu zieleni z zachowaniem cennych elementów zieleni istniejącej, wraz z usunięciem niektórych egzemplarzy i wykonaniem nowych nasadzeń,
 4. przebudowę i remont istniejącego tarasu,
 5. przebudowę i remont istniejących schodów zewnętrznych,
 6. odkrycie i remont zasypanych istniejących schodów zewnętrznych,
 7.  remont istniejącej nawierzchni chodników, ciągów pieszo jezdnych i jezdni przeznaczonych do pozostawienia w obecnym przebiegu,
 8. modernizację oświetlenia terenu poprzez wymianę i montaż słupów oświetleniowych i realizacji innych elementów oświetlenia,
 9. całkowitą wymianę elementów małej architektury,
 10. realizację nowych obiektów małej architektury,
 11. remont, częściową wymianę murów oporowych, balustrad i kładek pieszych, wzmocnienie konstrukcji murów oporowych,
 12. remont, przebudowę i rozbudowę wewnętrznych instalacji na działkach, a w tym w szczególności: kanalizacji deszczowej, sieci zasilającej, zasilania oświetlenia, wentylacji mechanicznej, instalacji teletechnicznej, wraz z obiektami budowlanymi i elementów małej architektury z tymi instalacjami związanych,
 13. remont murów oporowych w rejonie budynku A wraz z wykonaniem nowego wykończenia tych murów z betonu architektonicznego oraz wymiana balustrad tych murów oporowych,
 14. wymianę obudów wraz z generalnym remontem przestrzeni magazynowych i technicznych zlokalizowanych w strefie D5 pod nadwieszeniem budynku C,
 15. ekspertyza techniczna, kontrola i ewentualna wymiana instalacji hydrantowej dla całego zakresu opracowania wraz z zakupem i montażem stosownych urządzeń, w porozumieniu ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową.
 16. remont instalacji elektrycznych na działkach obejmujący także realizację rozdzielni zasilających zlokalizowanych na terenie inwestycji obsługujących poszczególne elementy zagospodarowania oraz elementy małej architektury i imprezy realizowane przez NCK.

 

 

Do końca 2020 roku otoczenie jednej z największych instytucji kultury Krakowa ma zmienić się nie do poznania. Aby tak się stało, musi pojawić się firma, która podejmie się realizacji tego projektu.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *