Jak u Pana Boga … w Nowej Hucie

Zdjęcia były wykonane w dzielnicach Wzgórza Krzesławickie i Mistrzejowice.