Kolejne konsultacje mieszkańców w sprawie planu rozwoju obszaru „Czyżyny Zachód”

Mieszkańcy Krakowa mają kolejną szansę na wyrażenie swoich opinii dotyczących projektu rozwojowego "Czyżyny Zachód". Po wprowadzeniu istotnych zmian, projekt ten zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu aż do 30 stycznia, dając społeczności lokalnej możliwość dokładnego zapoznania się z najnowszymi propozycjami.

W ramach projektu wprowadzono szereg zmian, które obejmują między innymi wyznaczenie nowych terenów pod budowę (MW/U.1, Uz.3, U.9) z ustalonymi zasadami zagospodarowania, zmianę granic i zasad zagospodarowania istniejących terenów (Un.3, Uz.1, US.2), a także wprowadzenie szpalerów drzew w niektórych strefach. Z projektu usunięto natomiast niektóre strefy zieleni, zmieniono przebieg linii zabudowy oraz klasyfikację niektórych dróg.

 

Ważnym elementem planu jest także zwiększenie dostępności terenów publicznych, w tym dopuszczenie lokalizacji czasowych wystaw kulturalnych oraz placów zabaw.
Mieszkańcy mają możliwość składania swoich uwag do planu do dnia 13 lutego. Jest to istotny element procesu planistycznego, który umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na kształtowanie ich najbliższego otoczenia. Wszystkie uwagi będą rozpatrywane przez odpowiednie władze miejskie, co gwarantuje, że głos każdego mieszkańca zostanie wysłuchany.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane