Inwestor likwiduje ogródki działkowe przy ul. Petöfiego

Inwestor rozpoczął wyburzanie ogródków działkowych przy ul. Petofiego bez wymaganego pozwolenia. Oficjalnie na tym terenie ma powstać trasa rowerowa, ale od wielu miesięcy inwestor planuje budowę osiedla na kilkadziesiąt bloków na terenie dawnej kopalni Iłów w Zesławicach. Jest to teren osuwiskowy, który według planu zagospodarowania nie może być zabudowany. Radny Łukasz Sęk otrzymał odpowiedz na interpelację w tej sprawie.

Na ogrodzeniu działek przy ul. Petöfiego jakiś czas temu pojawiły się kartki wzywające ich do opuszczenia tego miejsca. Prace nie zostały zgłoszone, brak też jest tablicy informacyjnej o pracach budowlanych. Takie działania budzą wśród mieszkańców podejrzenia, czy nie są to przymiarki do przyszłej budowy dużego osiedla.

 

Takie działanie wpisuje się w chęć zabudowy przez inwestora terenów dawnej kopalni iłów oraz Zesławicach. W tej sprawie zwracałem się już kilkukrotnie. W odpowiedzi na ostatnią interpelację otrzymałem informacje, że żadne wnioski czy pozwolenia nie są obecnie procedowane. Jednak widać, że kolejne działania są przez inwestora podejmowane – czytamy w interpelacji radnego.

 
W odpowiedzi czytamy, że Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przeprowadził kontrolę w terenie dnia 15 marca bieżącego roku. Zgodnie z ustaleniami na działce znajdującej się od strony północnej wzgórza ul. Petofiego w Krakowie, na wysokości budynków nr 24-26 trwają prace związane z karczowaniem terenu oraz rozbiórką obiektów kubaturowych – blaszanych altan. Część obiektów na działce została już rozebrana.

 

W dniu kontroli w terenie nie było obecnej osoby reprezentującej inwestora prac. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez organ nadzoru budowlanego, prace te mają charakter przygotowawczy przed realizacją trasy rowerowej. Jednakże dla działki nie było procedowane pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie na realizację robót budowlanych. W związku z powyższym prowadzone są czynności inspekcyjno-wyjaśniające w powyższym temacie.
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *