Walka ze szczurami – dodatkowa deratyzacja. Uwaga na truciznę!

Od 23 marca do 30 kwietnia w Krakowie trwa dodatkowa deratyzacja. To odpowiedź na liczne skargi mieszkańców dotyczące występowania szczurów.

„W odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców Krakowa dotyczące nasilającego się występowania szczurów i pozostałych gryzoni, mając na uwadze obecną sytuację (ograniczony dostęp do pokarmu gryzoni) Urząd Miasta Krakowa podjął decyzję o skoordynowaniu działań związanych ze zwalczaniem gryzoni przez wszystkie jednostki miejskie związane z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości gminnych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz posiadaczy terenów prywatnych. W obecnej sytuacji, ograniczonego dostępu gryzoni do pokarmu, akcja deratyzacyjna może być skuteczniejsza a ograniczenie populacji gryzoni w mieście znaczące i odczuwalne dla mieszkańców” – czytamy w piśmie Jerzego Muzyka, zastępcy prezydenta Krakowa.Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością ciąży obowiązek utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w tym w szczególności prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami oraz zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników. Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny.

 

Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki powinno się wykładać sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp.

 

W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie, a rejony wyłożenia trutki powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

 

Aby deratyzacja była skuteczna, wskazane jest częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu ich podawania, a także ich każdorazowe wykładanie w innych, niż poprzednio miejscach.

Fot. Adam Davis / freeimages.com
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Najnowsze Wiadomości

Najczęściej czytane