Walka ze szczurami – będzie dodatkowa deratyzacja

W dniach od 1 sierpnia do 15 października w mieście odbędzie się dodatkowa deratyzacja. To odpowiedź na liczne skargi mieszkańców dotyczące występowania szczurów pomimo ubiegłorocznej akcji oczyszczania miasta ze szkodliwych gryzoni.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi to na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością ciąży obowiązek utrzymywania jej w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, w tym w szczególności prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami oraz zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników. Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny.Deratyzacja powinna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki powinno się wykładać sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp.

 

W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie, a rejony wyłożenia trutki powinny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

 

Aby deratyzacja była skuteczna wskazane jest częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu ich podawania, a także ich każdorazowe wykładanie w innych niż poprzednio miejscach. Jednostki odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości na terenie Krakowa usprawnią prowadzone przez siebie prace porządkowe. Ważna jest też współpraca ze strony zarządców nieruchomości i mieszkańców, polegająca na dbaniu o porządek w rejonach śmietników, ich odpowiednim zabezpieczeniu, a także niepozostawianiu odpadków i resztek jedzenia, które przyczyniają się do wzrostu populacji gryzoni.

 

Fot. Adam Davis / freeimages.com
Polecane Video

Komentarze

Nie dodano jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *