cmentarz grębałowski

28 października 2021 / 10:57

W 2021 r. na remonty i konserwacje zaplanowano rekordową kwotę niemal 2 mln zł, natomiast pula środków na zadania inwestycyjne wyniosła blisko 6 mln zł. Z tych środków skorzysta także cmentarz na Wzgórzach Krzesławickich. Zostaną wyremontowane alejki i dom pogrzebowy. Cmentarz także zostanie poszerzony o ponad 3 ha.